Kapat

Dünyanın En Fazla Müslüman Nüfusa Sahip 10 Ülkesi

dünyada en fazla müslüman yaşayan ülkeler

Dünya genelindeki ülkelere baktığımızda İslam’ın genel olarak Güney yarım kürede ve Kuzey yarım kürenin güneyinde yaygın din olduğunu görüyoruz. Özellikle Ortadoğu, Arap yarımadası ve Afrika’da yer alan ülkelerin nüfuslarının çoğunluğu İslam dinine inanmaktadır. İslam, dünyadaki inanan sayısı bakımından en büyük 2. dindir ve her 8 Müslümandan 1’i Endonezya’da ve buraya bağlı yaşamaktadır. Müslümanlar 1.5 milyarlık sayıları ile dünya nüfusunun %21.5’ini  oluşturmaktadır.

10. Fas (31.9 Milyon)

Fas nüfusunun % 99’undan fazlasını oluşturan Müslümanlar, Maliki eğitim okulunun etkisiyle Sünniliği benimsemiştir. İslam, Fas’ta 680 yılında bir Arap istilasının lideri olan Uqbaibn Nafi tarafından tanıtıldı. Sonraki yüzyıllarda, Fas bölgesi, burada İslam’ı egemen din olarak kabul eden sayısız güçlü Müslüman hanedan tarafından idare edildi. Almoravid döneminde (1040 – 1147) Maliki İslam Mektebi’nin gelişmesi gerçekleşti. Günümüzde, bu ülkede uygulanan İslam’ın gayri-Müslim fikirleri kabul etme ve dini hoşgörüyü uygulama bakımından, Müslüman dünyanın diğer bölgelerinde uygulanandan çok daha yumuşak olduğuna inanılıyor.

9. Cezayir (34.7 milyon)

Cezayir’in resmi dini olan İslam, aynı zamanda bu ülkenin nüfusunun çoğunluğu tarafından uygulanır. Bu nüfusun çoğunluğunu Sünni Müslümanlar oluştururken, diğerleri İbadi, Şii veya Ahmedi Müslümanlardır. Hristiyanlar, Yahudiler ve ateistler Cezayir halkının çok küçük bir azınlığını oluştururlar. Cezayir’de halkın etik ve davranışlarını tanımlayan İslam, ülkenin kültürel ve toplumsal kimliğini bir bütün olarak etkiler.

8. Türkiye (71.3 milyon)

Türkiye, insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birine sahiptir ve zengin bir kültürel ve siyasi tarihi vardır. Nüfusunun çoğunluğunun İslam’a inanmasına rağmen laik bir anayasaya sahip çok az sayıda ülkeden biridir. Türkiye’de din, devletten ayrı tutulmakta ve burada diğer dinlere mensup nüfusa dinlerini özgürce yaşayabilme hakkı verilmektedir. Türkiye’deki Müslümanların % 72’si Sünniyken, % 25’i Alevidir. Türkiye aynı zamanda birçok Kutsal Kitap figürünün doğduğu yerdir ve Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından da kutsal sayılan çok sayıda tarihi yere sahiptir. İslam’ın öğretileri, Türkiye’de bulunan her okulda zorunlu ders olarak yer almasına rağmen, burada inanç temelli okulların kurulması kısıtlanmıştır.

7. İran (73.6 milyon)

İran, 1979 İslam Devrimi’nden sonra İslam Cumhuriyeti ilan edildi. İran nüfusunun çoğunluğu (yaklaşık % 99.4) İslam dinini kabul ettiler. İlginçtir ki, İran, Sünni Müslümanlar yerine ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusa sahip olan (% 90-95) az sayıdaki ülkeden biridir. İran’daki Sünnilerin çoğunluğu ise (Müslüman nüfusun yaklaşık% 5-10’u) Kürtler, Türkmenler ve Baluçlar’dan oluşmaktadır. İranlıların günlük yaşamı çoğunlukla İslam’dan, özellikle Şii İslam’ın “On İki” kolundan elde edilen sembollerle doludur.

6. Mısır (77.0 milyon)

Mısır’da nüfusun yaklaşık %94’7’si Müslümandır. Sünni Müslümanlar Mısır halkının büyük bir çoğunluğunu oluştururken, Şii ve Ahmedi mezheplerini benimsemiş küçük bir kesim vardır. Modern Mısır egemen din olan İslam’dan etkilenmiştir ve İslam’ın sembolleri bu ülkenin sanatına, mimarisine ve kültürüne zengin bir biçimde yansımıştır.

5. Nijerya (77.3 milyon)

Nijerya, Batı Afrika’da Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülkelerden biridir ve Müslümanların çoğunluğu Sünnidir. Ayrıca Şii ve Ahmedi Müslümanlardan oluşan önemli ölçüde bir azınlık da vardır. Nijerya, büyük bir Müslüman nüfusa sahip olmasına rağmen laik bir demokrasi olmayı sürdürüyor. 1970’lerin sonunda günümüzde Boko Haram olarak bilinen Jama’atu Ahl’in as-Sünnet li-Da’awati wal-Cihad (JASDJ) adlı hareket başlamıştır.

4. Bangladeş (134,4 milyon)

İslam 13. yüzyılda Bengal bölgesinde Arap ve Fars misyonerler ve tüccarlar tarafından tanıtıldı. Bölgenin Kuzey Hindistan’daki Müslüman sultanlıklar tarafından ele geçirilmesi, bölgede İslam’ın daha da yaygınlaşmasına yol açtı. Bangladeş’teki Müslüman nüfusun küçük bir kesimi Şii’yken, çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor. Büyük bir Müslüman nüfusa sahip olmasına rağmen, ülkenin hukuk sistemi Anglo-Hint sistemi üzerine kuruludur.

3. Hindistan (167.4 milyon)

Hindistan’ın dünyadaki üçüncü en büyük Müslüman nüfusa sahip olmasına rağmen, yakın tarihli bir araştırma 2050 yılına gelindiğinde, dünyadaki en büyük Müslüman nüfusa sahip ülke olacağını iddia ediyor. Hindistan’da çok sayıda Müslüman olmasına rağmen Hinduizm, ülkedeki en yaygın şekilde uygulanan dindir ve Müslümanlar Hindistan’ın toplam nüfusunun sadece %13.4’ünü oluşturur.

2. Pakistan (176,2 milyon)

Pakistan İslam Cumhuriyeti, İslam’ı, bu ülkenin devlet dini olarak kabul ediyor ve buna da ‘Siyasal İslam’ın küresel merkezi’ deniyor. Pakistan nüfusunun %95-97’si Müslümanlardan oluşmaktayken, Hıristiyanlar, Hindular ve diğer azınlıklar nüfusun çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor.

1. Endonezya (209,1 milyon)

Endonezya anayasal olarak laik bir devlet olmasına rağmen, dünyadaki en büyük Müslüman nüfusa sahiptir ve İslam bugüne kadar ülkedeki baskın din olmuştur. Endonezya Müslümanlarının %99’u Sünnidir ve Şafilik mezhebini benimsemiştir. Şii Müslümanlar ve Ahmedi Müslümanlar ise Müslüman nüfusun küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. İslam’ın Endonezya’da tanınması, Hindistan’dan gelen Sufi tüccarların buraya geldiği 13. yüzyıla uzanmaktadır. Endonezya’daki Müslümanlar iki gruba ayrılabilir. Ortodoks teolojiye uyan ‘Modernistler’, aynı zamanda modern ve Batı tarzı öğrenmeye çık fikirli kişilerdir.

Not: İslam’ın temelinde hoşgörü yatmaktadır. Ancak aşırı dinci terör örgütlerinin ve bu örgütlere mensup teröristlerin sayınının son birkaç yılda artması nedeniyle, İslamofobi olarak adlandırılan ve İslam karşıtlığı olarak tanımlanan bir görüş tüm dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. Bu durum Müslüman ülkelerde çok fazla hissedilmese de, Müslümanların azınlık olarak yaşamını sürdürdüğü ülkelerde sarsıcı etkiler yaratmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir