Kapat

Sürekli Kullandığımız, Ancak Çoğumuzun Kökenini ve Anlamını Bilmediği 7 Sembol

Güç sembolü

Her gün binlerce işaret ve sembolle karşılaşıyoruz. Aslında doğru kelimeleri bulamadığımızda en güçlü hislerimizi ifade etmek için bunlardan bazılarını sıklıkla kullanırız. Ancak, o sembollerin kökeni hakkında hiç merak sahibi oldunuz mu? Ve onları doğru şekilde kullanıyor muyuz?

ViraListe olarak detaylı bir şekilde bu soruların yanıtlarını araştırmaya ve sizlerle paylaşmaya karar verdik. En popüler olan sembollerden bazılarını seçtik ve çoğu insan için kökenlerindeki gizemi derledik.

#1. Ampersand (“&”)

Ampersand

Ampersand sembolü (&), İngilizce ve anlamına gelen latince “et” bağlacıdır. Bu tür bir bağlaç ilk kez Cicero’nun yardımcısı Tiro tarafından Antik Roma’da icat edilmiştir. Yazmayı hızlandırmak için Tiro, “Tironian Notları” olarak bilinen bir kısaltma sistemi icat etmiştir.
Yüzyıllar sonra, ampersand işareti Avrupa ve Amerika’da o kadar popüler oldu ki, İngilizler tarafından kullanım olarak
ödüllendirildi. “And per se and” kalıbından türemiş ampersand kelimesi, öğretmenler tarafından alfabe A’dan Z’ye kadar okunduktan sonra kullanılmaktadır. İlk baştaki “E” ve “T” harfleri birleşerek bugünkü sembole dönüşmüştür.

#2. Kalp sembolü

Kalp sembolü

“Aşk kalpte bulunur” yaygın inancına rağmen, gerçek insan kalbinin şeklinin bu sembol ile pek benzer olmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte sembolün kökenleri hakkında birkaç teori vardır.
*. Kuğular birbirlerine yaklaştıklarında kalp sembolüne benzeyen bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Dünyanın birçok kültüründe kuğuların hayatları boyunca bir arada oldukları gerçeğinden dolayı sevgi, sadakat ve özveriyi temsil ettiklerine inanılmaktadır.
*. Başka bir inanışa göre ise kalp sembolünün dişi formu temsil ettiği düşünülmektedir.bu teorinin destekçileri, sembolün kadın pelvisinin şeklini tasvir ettiğini iddia etmektedir. Eski yunanlıların, kadın anatomisinin bu bölümünü özel bir önem verdikleri bilinmektedir ve hatta tanrıça Afrodit’e ait çok özel bir tapınak inşa etmişlerdir.
*. Bu sembolün bir sarmaşık yaprağı şeklini temsil ettiği gösteren bir teoride vardır. Yunanlılar vazolarında genellikle sarmaşık figürünü kullanıyorlardı bu da şarap ve tutku tanrısı Dionysusa atıfta bulunma anlamındaydı.

#3. Bluetooth simgesi

Bluetooth simgesi

MS. Onuncu yüzyılda Danimarka’da çeşitli kabileler tek bir krallıkı altında Kral Harald Blatand tarafından yönetildi. Harald, bilinen yaban mersini sevgisinden dolayı dişlerinden bir tanesi her zaman mavi renkliydi ve bu nedenle “bluetooth” olarak adlandırılmıştır.
Bluetooth teknolojisi, birden fazla aygıtı tek bir ağa birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojiyi temsil eden sembol, İskandinav kelimeleri olan “Hagall” ve “Bjarkan” kelimelerinin baş harflerinden Latincedeki karşılıklarından oluşmuştur. Bu arada birinci nesil bluetooth cihazının mavi renkte ve diş biçiminde olduğunu belirtelim.

#4. Tıp sembolü

Tıp sembolü

Bir çok kişi bilmiyor olabilir, ancak tıp simgesi yanlışlıkla kabul edilmiştir. Efsaneye göre bu sembol, yunan tanrısı Asklepios’a ait olduğuna inanılan asaya dolanmış yılandan meydana gelmektedir.
Bu karşın, tüccarların ve habercilerin tanrısı olarak kabul edilen Hermese ait “caduceus” ismindeki bir başka sembolde ise asa etrafına dolanmış iki yılan bulunmaktadır. Efsane göre uyuşmazlık yaşayan iki kişinin anlaşmalarını sağlamak için Hermes asasını birbirlerine tıslayan iki yılanın arasına sokmuş ve birbirleriyle kavga halindeki bu iki yılan o anda asaya sarılırlar ve o günden sonra hep asada kalırlar.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere tıp sembolü yanlışlıkla kabul edilmiştir. Tıp tanrısı Asklepios her zaman elinde yılanlı asası, gümüş tası, horozu ve köpeğiyle dolaşırmış.
Asa, yolculuklarında hekime eşlik eden, yorulduğunda destek aldığı eşyasıdır.
Gümüş tas, ilaçlarını hazırladığı eşyasıdır.
Horoz, uyanıklık simgesidir ve yeni günü temsil eder.
Köpek, yılanla aynı ruhu taşıdığı düşünülen şifa kaynağı hayvandır.
Yılan, sembolün en önemli figürüdür. Güç, kudret ve koruyuculuğun sembolüdür.

#5. “Güç-Açma” sembolü

Güç sembolü

Güç veya açma sembolü her hangi bir cihazda bulunabilir, ancak çok az sayıda kişi bu sembolün kökenini bilebilir.
1940’lı yılların başında mühendisler belirli anahtarları temsil etmesi için ikili bir sistem kullanmışlardır. Burada “1” açık, “0” kapalı anlamına geliyordu. Yıllar içerisinde ise bu iki rakam bugünkü işareti oluşturmuştur.

#6. Barış sembolü

Barış sembolü

1958’de barış sembolü, nükleer silahların kullanılmasını protesto etmek için oluşturulmuştur. Sembol, nükleer silahsızlanma için olan “N” ve “D” semafor sinyallerinin birleşimidir.

#7. “Tamam” işareti

Tamam işareti

Çoğu kişi bu el hareketinin “Tamam” anlamında kullanıldığını düşünmektedir. Fakat her yerde olumlu bir şekilde algılanmamaktadır. Örneğin Fransa’da karşısındaki kişiye “sen bir hiçsin” anlamında kullanılır.
Bu işaretin nerden geldiği konusuna dönecek olursak, 7. ABD başkanı Andrew Jackson, karalarını kesinleştirdiğinde bu işareti yaparmış. Sık sık “All correct” cümlesini Almanca olarak yazarmış. (“Oll korrect” veya kısaca “OK”)
Başka bir teze göre ise, Budizm ve hinduizm’de yapılan ayin hareketidir. Bu işaret öğrenmeyi simgeliyor ve bir çok Budist resimde bu işaret Buda’yı tasvir etmektedir.

“Sürekli Kullandığımız, Ancak Çoğumuzun Kökenini ve Anlamını Bilmediği 7 Sembol” üzerine 3 yorum

  1. canlı sıva says:
  2. tasarım ve arge says:
  3. halil okur says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir